Prostorno planiranje

Prostorno planiranje

Dokumenti prostornog planiranja

IZGRADNJA NOVE POSLOVNE ZONE TRNJANI-KLOKOČEVIK

IZGRADNJA NOVE POSLOVNE ZONE TRNJANI-KLOKOČEVIK

Otvaranjem nove poslovne zone u k.o. Trnjani - k.o. Klokočevik 2021. godine, Općina Garčin dala je priliku domaćim i inozemnim investitorima, koji su svojim upitima pokazali da postoji zainteresiranost za ulaganje u proizvodno-uslužne djelatnosti i start-upove baš...

Provedbeni program Općine Garčin za razdoblje 2021. – 2025.

Provedbeni program Općine Garčin za razdoblje 2021. – 2025.

Provedbeni-program-Opcine-Garčin-za-razdoblje-2021.-2025.Download Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog plana OG, 26.07.2021. godineDownload Odluka imenovanje lokalnog koordinatora - Plan razvoja Općine do 2025., 26.07.2021. godineDownload Odluka-imenovanje...

Procjena rizika

Obveza izrade procjene rizika od velikih nesreća regulirana člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), a izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.
Procjena rizika za područje Općine Garčin ( u daljnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Brodsko – posavske županije, Klasa: 810- 00/17- 01/06, URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 16. veljače 2017. godine.

Prostorno planiranje

Skip to content