Naselja

Općina Garčin nalazi se 15-tak kilometara od županijskog središta- grada Slavonskog Broda, a čini ju 8 naselja: Bicko Selo, Garčin sa zaseokom Surevice, Klokočevik, Sapci, Selna, Trnjani, Vrhovina i Zadubravlje.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Općini Garčin živjelo je 4.806 stanovnika, što nas ubraja među veće općine na području Brodsko-posavske županije.

Površina Općine iznosi 9600 ha, od čega je obradivog zemljišta 5343 ha. Od toga je 4186 ha  oranica, 411 ha voćnjaka, 57 ha vinograda, 946 ha livada i 2719 ha su površine pod šumom.

Garčin

Općina Garčin smještena je na istočnom dijelu Brodsko-posavske županije. Središte a ujedno i sjedište Općine udaljeno je svega 15-ak kilometara od središta županije. Općina čini jednu cjelinu sa svojih 8 naselja: Vrhovina, Klokočevik i zaselak Surevice dio su sjevernog dijela Općine smješteni na rubu šumske vegetacije podno južnih obronaka Dilj gore, zatim Trnjani, Selna, Garčin i Sapci, sela smještena na glavnoj prometnici županijske ceste Slavonski Brod-Vrpolje, te Zadubravlje i Bicko Selo, sela koja se nalaze u južnom dijelu Općine Garčin. 

Zadubravlje

Zadubravlje je 7 km jugoistočno od Garčina, a susjedna sela su mu : Trnjani na sjeveru, Trnjanski Kuti na jugu, Bicko Selo na istoku te Donja Vrba na zapadu. Površinom obuhvaća 12,89 km2, a prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011., imalo je 912 žitelja, od čega je oko 96% Hrvata te ostalih nacionalnosti.

Trnjani

Trnjani su sastavni dio Općine Garčin, po položaju na 103m nadmorske visine, obuhvaćaju 10,62 km², a po popisu stanovnika iz 2011.godine, broje 783 stanovnika, od čega 81% Hrvata i 18% Srba. Okolna naselja su Selna, Zadubravlje, Vranovci, Klokočevik, Vrhovina, Donja Vrba i Šušnjevci.

Klokočevik

Klokočevik nalazi na južnim obroncima Dilja, 7 km sjeverno od Garčina, na 156 metara nadmorske visine te se prostire na površini od 15,56 km². a prema popisu iz 2011. godine, u Klokočeviku je živjelo 610 stanovnika. Stanovništvo je najvećim dijelom hrvatsko (83%)  te  srpsko (17%). Okolna naselja su: Vrhovina, Trnjani, Selna, Garčin, Šušnjevci i Korduševci.

Bicko Selo

Bicko Selo nalazi se u Općini Garčin, samo 2 km udaljenosti od središta općine, ukupne površine 8,32 m², a u 186 domaćinstava, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011.godine, živjelo je 517 žitelja, od čega su oko 99% Hrvati. Susjedna sela su: Garčin, Sapci, Zadubravlje i Oprisavci. Povezano je na sjeveru s prugom Zagreb-Vinkovci, dok ga na južnom dijelu presjeca autocesta A3 Zagreb-Lipovac.

Sapci

Sapci, u povijesnim nalazima zapisano još kao Sapća, Sabcza, Szapcza ili Sapcze se nalaze na tzv. Šokačkoj magistrali Lužani-Vrpolje, 16 km sjeveroistočno od glavnog središta županije Slavonskog Broda i 2km istočno od Garčina. Sastavni su dio općine Garčin, a u biskupijskim zapisima spominju se 1579. godine kao sastavni dio nahije Brezna pod imenom „selo Sapca s jezerom Bić“.

Selna

Selna je smještena 16 km istočno od sjedišta županije, grada Slavonskog Broda, na tzv. Šokačkoj magistrali Lužani-Vrpolje. Sastavni je dio Općine Garčin, a proteže se između dva sela-Trnjana sa zapadne strane i Garčina s istočne. Zauzima oko 378 ha površine. Po popisu stanovnika iz 2011.g. Selna je imala 308 žitelja, od čega 80% čine Hrvati,a 15% Srbi te ostali žitelji sela

Vrhovina

Vrhovina se nalazi na južnim obroncima Dilja, 9 km sjeverozapadno od Garčina, susjedna naselja su Korduševci na zapadu, Klokočevik na istoku te Šušnjevci na jugu. Prostire se na 12,21 km², a u prošlosti je nosila različita imena poput Werhowyna 1470., Verhovina 1698., Verovina 1718. te Posscssio Verhouyna 1894. godine.

Naselja

Skip to content