Gospodarenje imovinom

Cjenik usluga i uvjeti korištenja društvenih domova

Izvješća i odluke 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin prikupljanjem pisanih ponuda

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj...

Skip to content