Komunalno poduzeće

Komunalno poduzeće Garčin d.o.o.

Adresa: Kralja Tomislava 92, Garčin

OIB: 45959161935

Kontakt telefon: 035 422051

Direktor

Tomislav Vinković

Tel:

Članovi nadzornog odbora

Željko Šimič, predsjednik

Ivica Lacković, zamjenik predjednika

Blaženka Trabalko, član nadzornog odbora

Komunalno poduzeće

Skip to content