Komunalno poduzeće

Komunalno poduzeće Garčin d.o.o.

Adresa: Kralja Tomislava 92, Garčin

OIB: 45959161935

Kontakt telefon: 035 422051

Direktor

Tomislav Vinković

Tel:

Članovi nadzornog odbora

Željko Šimič, predsjednik

Ivica Lacković, zamjenik predjednika

Blaženka Trabalko, član nadzornog odbora

DODJELA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OPĆINI GARČIN ZA AKTIVNOST NABAVE KOMUNALNE OPREME  – POTICANJE MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

DODJELA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OPĆINI GARČIN ZA AKTIVNOST NABAVE KOMUNALNE OPREME – POTICANJE MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Na temelju prijave projekta i Odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava br.2023/014290 od 28. studenog 2023., KLASA:351-04/23-69/252, URBROJ:563-02-2/236-23-4, Općina Garčin je potpisala Ugovor br. 2023/014291 od 9. veljače 2024. s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu i kupovinu uređaja komunalne opreme u smislu provođenja mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta je 27.500,00 eura, od čega je sudjelovanje Fonda u iznosu od 80% ili 22.000,00 EUR. Preostali dio sredstava sufinancirat će se iz proračuna Općine Garčin.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU KLOKOČEVIK – FAZA II.

Općina Garčin je na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, dobila pozitivan odgovor Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 20. ožujka 2024. godine uvrštavanjem kandidiranog projekta Izgradnje javne rasvjete u naselju Klokočevik – Faza II. za dodjelu sredstava za nastavak izgradnje. Odlukom o odabiru projekata dodijeljeno je 30.000,00 eura, čime će se sufinancirati izgradnja 93 rasvjetna stupa s lampama postavljena u duljini od 2,8 kilometara kroz naselje Klokočevik. Zamjenom dotrajalih rasvjetnih tijela postići će se energetska ušteda veća od 70%, smanjiti će se emisije CO2 uzrokovane velikom potrošnjom energije s obzirom na postojeće stanje, ali i uštede u općinskom proračunu.

Radovi 1. faze izgradnje javne rasvjete u Klokočeviku započeti su sredinom prošle godine kada je Odlukom o odabiru projekta Općina Garčin od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 02. lipnja 2023. bila odabrana za sufinanciranje u iznosu od 40.000,00 eura.

Sufinanciranje od strane Ministarstva od velike je važnosti za ostvarenje planiranih aktivnosti u narednom periodu, s ciljem gospodarskog oporavka i demografske revitalizacije u skladu s razvojnim posebnostima pojedinog naselja. Završetkom II. FAZE ostvarujemo energetsku obnovu javne rasvjete prema planiranom završetku i dobivanjem uporabne dozvole do kraja studenog 2024. godine.

OBAVIJEST U SVEZI PREUZIMANJA KANTI ZA SELEKTIVNI OTPAD NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU U TRNJANIMA

OBAVIJEST U SVEZI PREUZIMANJA KANTI ZA SELEKTIVNI OTPAD NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU U TRNJANIMA

Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja selektivnog otpada na području Općine Garčin! Obavještavamo Vas da kante za odvajanje i odvoz papira, kartona i plastike možete preuzeti na Reciklažnom dvorištu u Trnjanima tijekom radnom vremena: ponedjeljak, srijeda i petak od 7.00-15.00h te utorkom i četvrtkom od 9.00-17.00h!

Pravo na kante imaju korisnici javne usluge koji plaćaju odvoz miješanog komunalnog otpada!

Raspored sakupljanja selektivnog otpada za 2023.godinu na području naselja Općine Garčin

Raspored sakupljanja selektivnog otpada za 2023.godinu na području naselja Općine Garčin

Poštovani korisnici javne usluge na području Općine Garčin,

Do kraja tekuće godine neće više biti odvoza selektivnog otpada, a ista usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja obavljati će se dalje prema rasporedu kako slijedi:

Reciklabilni otpad prikupljati će se jednom mjesečno, svaki prvi utorak u mjesecu u sljedećim naseljima:

  • Sapci, Bicko Selo, Garčin i Selna

RASPORED SAKUPLJANJA

papira/kartona i plastike/metala

Mjesec/godina01./2023.02./2023.03./2023.04./2023.05./2023.06./2023.
Datum odvoza03.01.07.02.07.03.04.04.02.05.06.06.
Mjesec/godina07./2023.08./2023.09./2023.10./2023.11./2023.12./2023.
Datum odvoza04.07.01.08.05.09.03.10.07.11.05.12.

Reciklabilni otpad prikupljati će se jednom mjesečno, svaki drugi utorak u mjesecu u sljedećim naseljima:

  • Zadubravlje, Klokočevik, Vrhovina i Trnjani

RASPORED SAKUPLJANJA

papira/kartona i plastike/metala

Mjesec/godina01./2023.02./2023.03./2023.04./2023.05./2023.06./2023.
Datum odvoza10.01.14.02.14.03.11.04.09.05.13.06.
Mjesec/godina07./2023.08./2023.09./2023.10./2023.11./2023.12./2023.
Datum odvoza11.07.08.08.12.09.10.10.14.11.12.12.

Podsjećamo na nužnost pravovremene postave tipskog spremnika/vreća za otpad na dan odvoza najkasnije do 06:00 h ujutro kako bi se osiguralo uredno pružanje usluge.

Kontakt broj: + 385 (049) 587-810, info@eko-flor.hr

S poštovanjem,       

                                                                                                          EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Komunalno poduzeće

Skip to content