Financijska izvješća

Odluke i zaključci sa 11. sjednice općinskog vijeća Općine Garčin, od 16. ožujka 2023.

1. PRIHODI 2022Download 2. RASHODI 2022 (1)Download 3. RAČUN FINANCIRANJADownload 4. REZULTAT POSLOVANJADownload 5. PRIHODI-ANALITIKA (1)Download 6. RASHODI 2022-POSEBNI DIO-PROGRAMI I AKTIVNOSTIDownload RASHODI-POZICIJE 2022Download 2 Izvješće načelnika o radu za...

Financijska izvješća

Skip to content