Odluke i izvješće načelnika

Odluke i zaključci sa 11. sjednice općinskog vijeća Općine Garčin, od 16. ožujka 2023.

1. PRIHODI 2022Download 2. RASHODI 2022 (1)Download 3. RAČUN FINANCIRANJADownload 4. REZULTAT POSLOVANJADownload 5. PRIHODI-ANALITIKA (1)Download 6. RASHODI 2022-POSEBNI DIO-PROGRAMI I AKTIVNOSTIDownload RASHODI-POZICIJE 2022Download 2 Izvješće načelnika o radu za...

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN

OBRAZAC PRIJAVE 1.1. (1)Download OBRAZAC PRIJAVE 1.2. (1)Download OBRAZAC PRIJAVE 1.3. (1)Download Izjava za suvlasnika - točka 4. (3)Download Izjava za suvlasnika - točka 4. (4)Download Izjava za suvlasnika - točka 4. (5)Download Izjava za bjanko zadužnicu - točka 7....

Odluke i izvješće načelnika

Skip to content