Javna nabava

Plan javne nabave 2024. godina

0 Plan nabave 2024.Download 1. Izmijenjena verzija plana javne nabaveDownload 0 Odluka o planu nabave 2024.Download 1. izmjena i dopuna OdlukeDownload 2. Izmijenjena verzija plana javne nabaveDownload 2. izmjena i dopuna OdlukeDownload 3. Izmijenjena verzija plana...

J A V N I   P O Z I V za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih i radijskih programa od interesa za Općinu Garčin u 2024. godini                                                                         

Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih i radijskih programa od intersa za Općinu Garčin u 2024. godiniDownload Javni poziv za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih i radijskih programa od interesa za Općinu...

Javna nabava

Skip to content