Donacije i sponzorstva

J A V N I   P O Z I V  za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja  Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024.

J A V N I   P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024. (KLASA: 024-02/24-01/1;  URBROJ: 2178-6-02-24-1 od 08. siječnja 2024. godine) Pročelnik Jedinstvenog...

Donacije i sponzorstva

Skip to content