Vrhovina

Vrhovina

Vrhovina je među manjim selima kako po površini tako po broju stanovništva u Općini Garčin. Smješteno je u sjevernom dijelu Općine Garčin i jedno je od tri sela uz Klokočevik i Šušnjevce koje se nalazi na krajnjim padinama Dilj gore. Udaljeno je 9 km sjeverozapadno od središta Općine. Površine je 12,21 kvadratnih kilometara, prosječne gustoće naseljenosti 25 stanovnika na km2.

Selo broji 100 domaćinstava sa 50,3% muškog i 49,7% ženskog stanovništva. Nalazi se na križanju lokalne ceste Šušnjevci-Vrhovina-Klokoćevik-Novo Topolje. Stanovnici Vrhovine bave se isključivo poljoprivredom , vinogradarstvom i stočarstvom.

Mještani Vrhovine čine 85% hrvatskog stanovništva tj. rimokatoličke vjere te u selu postoji i crkvica Sv. Barnabe koja je izgrađena 1986.godine, te pripada župi Sv.Marka u Trnjanima. Zanimljivo je napomenuti da je ovo selo nekada u svojoj prošlosti bilo i župa. Danas u Vrhovini imamo popriličan broj lovaca za ovo selo te su jedni članovi LU „Dolci“ iz Vranovaca a drugi LU „Vidra“ iz Levanjske Varoši.

Vrhovina

Skip to content