Sapci

Sapci

Sapci su najistočnije selo Općine Garčin. Broje 554 stanovnika po popisu iz 2001. godine. Udaljeni su 2 km istočno od središta Općine. Nalaze se na županijskoj cesti Slavonski Brod-Vrpolje.

Površina Sapca iznosi 5,68 kvadratnih kilometara i imaju najveći postotak prosječne gustoće naseljenosti od 100 stanovnika na kvadratni kilometar. Selo se sastoji od 179 domaćinstava od kojih se većina bavi poljoprivredom i stočarstvom. Populaciju stanovništva čini isključivo katolički puk od kojih je 51,1% žena i 48,9% muškaraca. Pripadaju župnom uredu Sv. Matej u Garčinu a u selu je sagrađena i kapelica Sv.Ivana Krstitelja 1976.godine.

Škola koja djeluje u Sapcima u sklopu je područne škole „Vjekoslav Klaić“ iz Garčina.

Vrlo bogatom tradicijom može se pohvaliti KUD „Bisernica“ iz Sapca, sudionik mnogobrojnih kulturnoumjetničkih manifestacije, te NK „Sapci“ koji se takmiči u III ŽNL.

Sapci

Skip to content