TZ Općine Garčin

Turistička zajednica Općine Garčin

Adresa: Kralja Tomislava 92, Garčin

OIB: 46811414476

Kontakt telefon:099/4866-542

Email: tzo.garcin@gmail.com

Poslovni računi Turističke zajednice Općine Garčin: HR31 2390 0011 1010 54170

Direktorica: Irena Katalinić bacc.oec.

  • Boravišna pristojba: HR8010010051711804745
  • Članarina: HR4210010051711827157

Članovi turističkog vijeća

Nada Špehar, Zadubravlje

Blaženka Trabalko, Garčin

Zvonko Vidaković, Zadubravlje

Ivo Jerković, Zadubravlje

Dubravka Jerković, Zadubravlje

Milan Vitas, Trnjani

Ilija Maoduš, Slavonski Brod

Anja Galović, Slavonski Brod

 

Članovi TZ Općine Garčin predstavnik u Vijeću TZ BPŽ

Anja Galović, Gardunska 18, 35212 Garčin, tel. 099/295-2011

Stipo Grgić Kralja tomislava 65 Garčin, tel. 098/208-343

 

Obavijesti, dokumenti i izvješća TZ Općine Garčin

TZ Općine Garčin

Skip to content