Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika u JUO Općine Garčin

Skip to content