UPIS DJECE U DV “LATICA GARČIN” U ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

29.05.2023.

Temeljem članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ”Latica Garčin”, članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Latica Garčin“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić ”Latica Garčin” za pedagošku godinu 2023./2024. i objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ ”LATICA GARČIN”

U 2023. / 2024. GODINU

Prijave za upis u vrtić primat će se od 29.05.2023. godine do 12.06.2023. godine.
Roditelji / skrbnici Prijave za upis uz potrebnu  dokumentaciju dostavljaju osobno u Dječji vrtić „Latica Garčin“, Put Surevice 4, svakog radnog dana u vremenu između 08-14 sati poštom preporučeno ili na e-mail dječjeg vrtića latica.garcin@gmail.com ( u tom slučaju potrebno je isključivo skenirati sve tražene dokumente) s naznakom:

PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ „LATICA GARČIN“

Zahtjev za upis može se preuzeti u Vrtiću osobno ili na web stranici Vrtića: www.latica-garcin.hr.

Možda će vas još zanimati…

UPIS DJECE U DV “LATICA GARČIN” U ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

Skip to content