Projekt “Strategija zelene urbane obnove Općine Garčin”

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga kroz Fazu 2 postupka dodjele bespovratnih sredstava, ocijenio prijavljeni projekt Općine Garčin “Strategija zelene urbane obnove Općine Garčin” prihvatljivim, te sukladno tome donio Odluku o financiranju, kod projekta:NPOO.C6.1.R5.01.0006, ukupno prihvatljivih 100% bespovratnih sredstava u iznosu od 31.853,47 EUR., KLASA:983-01/24-01/102, URBROJ:531-07-2-2-2-24-5 od 8. ožujka 2024.

Strategija zelene urbane obnove izradit će se sukladno Tipologiji zelene infrastrukture, koju je Ministarstvo izradilo u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar. U njoj su definirane 22 tipologije planski osmišljenih otvorenih prostora, zelenih i plavih površina, koje čine zelenu infrastrukturu u građevinskim područjima.  Osnovna svrha izrade Strategije je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Projekt “Strategija zelene urbane obnove Općine Garčin”

Skip to content