Transparentnost

Zalog povjerenja između građana i servisa uprave sazdan je od pravovremenih informacija.

Naselja općine

Dom naše svakodnevice i riznica uspomena

Temelj organizacije

Važni dokumenti iz rada općinskih tijela

DOBRO DOŠLI

Zadnje novosti

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA S PODRUČJA OPĆINE GARČIN ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'', broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'', broj 26/15, 37/2021) i članka 43. Statuta Općine Garčin (''Službeno glasilo Općine Garčin'' broj 4/2021) Načelnik Općine Garčin Mato Grgić,...

PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GARČIN

PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GARČIN

PPUO Garcin_V ID - tekst_PPDownload PPUO Garcin_V ID - sažetak_PPDownload PPUO Garcin_V ID - 1.0_Oznake izmjena_PPDownload PPUO Garcin_V ID - 1.1_Namjena_PPDownload PPUO Garcin_V ID - 1.2_Promet_PPDownload PPUO Garcin_V ID - 1.3_Posta i telekomunikacije_PPDownload PPUO Garcin_V ID - 2.1.1_Plin i nafta_PPDownload PPUO Garcin_V ID - 2.1.2_Elektroenergetika_PPDownload PPUO Garcin_V ID -...

J A V N I   P O Z I V  za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja  Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024.

J A V N I   P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024. (KLASA: 024-02/24-01/1;  URBROJ: 2178-6-02-24-1 od 08. siječnja 2024. godine) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin dana 08. siječnja 2024. godine raspisuje sljedeći: J A V N I   P O Z I V Za prikupljanje...

DOGAĐANJA

No Post Found

VREMENSKA PROGNOZA

VAŽNE POVEZNICE

Preglednik katastarskih podataka

Pronađite i pregledajte podatke o katastarskoj čestici odabirom katastarske općine i broja katastarske čestice.

Podatke o katastarskoj čestici u mogućnosti ste pregledati i unosom posjedovnog lista na kojem se čestica nalazi.

Preglednik GeoHrvatska

GeoHrvatska korisnicima nudi niz mogućnosti, ali naglasak je na pregledu podataka u okruženju lokacije korisnika korištenjem alata Podaci oko mene, koji prikazuje korisniku najbliže prostorne podatke odabranog tematskog područja, dok primjena alata Pretraži područje rezultira podacima najbližim trenutnom položaju na karti. 

Skip to content