Transparentnost

Zalog povjerenja između građana i servisa uprave sazdan je od pravovremenih informacija.

Naselja općine

Dom naše svakodnevice i riznica uspomena

Temelj organizacije

Važni dokumenti iz rada općinskih tijela

DOBRO DOŠLI

Zadnje novosti

DODJELA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OPĆINI GARČIN ZA AKTIVNOST NABAVE KOMUNALNE OPREME  – POTICANJE MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

DODJELA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OPĆINI GARČIN ZA AKTIVNOST NABAVE KOMUNALNE OPREME – POTICANJE MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Na temelju prijave projekta i Odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava br.2023/014290 od 28. studenog 2023., KLASA:351-04/23-69/252, URBROJ:563-02-2/236-23-4, Općina Garčin je potpisala Ugovor br. 2023/014291 od 9. veljače 2024. s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu i kupovinu uređaja komunalne opreme u smislu provođenja mjere odvojenog sakupljanja komunalnog...

Projekt “Strategija zelene urbane obnove Općine Garčin”

Projekt “Strategija zelene urbane obnove Općine Garčin”

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga kroz Fazu 2 postupka dodjele bespovratnih sredstava, ocijenio prijavljeni projekt Općine Garčin "Strategija zelene urbane obnove Općine Garčin" prihvatljivim, te sukladno tome donio Odluku o financiranju, kod projekta:NPOO.C6.1.R5.01.0006, ukupno prihvatljivih 100% bespovratnih sredstava u...

OBAVIJEST MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKE, ISPOSTAVA VRPOLJE

OBAVIJEST MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKE, ISPOSTAVA VRPOLJE

Policijska uprava Brodsko-posavska obavještava kako je od početka travnja 2024. godine u Referadi za osobne dokumente koja se nalazi u službenim prostorijama Policijske ispostave Vrpolje, Ulica bana Josipa Jelačića kbr. 130, omogućeno plaćanje troškova izrade osobnih dokumenta putem POS uređaja bankovnim i kreditnim karticama tako da građani imaju dodatnu pogodnost oko plaćanja pristojbi za...

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU KLOKOČEVIK – FAZA II.

Općina Garčin je na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, dobila pozitivan odgovor Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 20. ožujka 2024. godine uvrštavanjem kandidiranog projekta Izgradnje javne rasvjete u naselju Klokočevik - Faza II. za dodjelu sredstava za nastavak izgradnje. Odlukom o odabiru...

USKRSNA ČESTITKA

USKRSNA ČESTITKA

Sretan Uskrs, žele načelnik Općine Garčin – Mato Grgić dipl.iur, predsjednik Vijeća Općine Garčin – Mato Jerković s vijećnicima, te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin.

DOGAĐANJA

No Post Found

VREMENSKA PROGNOZA

VAŽNE POVEZNICE

Preglednik katastarskih podataka

Pronađite i pregledajte podatke o katastarskoj čestici odabirom katastarske općine i broja katastarske čestice.

Podatke o katastarskoj čestici u mogućnosti ste pregledati i unosom posjedovnog lista na kojem se čestica nalazi.

Preglednik GeoHrvatska

GeoHrvatska korisnicima nudi niz mogućnosti, ali naglasak je na pregledu podataka u okruženju lokacije korisnika korištenjem alata Podaci oko mene, koji prikazuje korisniku najbliže prostorne podatke odabranog tematskog područja, dok primjena alata Pretraži područje rezultira podacima najbližim trenutnom položaju na karti. 

Skip to content