Otvoreno savjetovanje o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Garčin

20.10.2023.

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Garčin

U okviru porezne reforme Hrvatski sabor je donio izmjene i dopune dvaju zakona -Zakona o lokalnim porezima i Zakona o porezu na dohodak. Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima ( Narodne novine br. 114/23 ) ukinut je u potpunosti prirez porezu na dohodak kao oblik oporezivanja dohotka zaposlenima. Dosadašnjim odredbama Zakona o porezu na dohodak, stope poreza na dohodak bile su zakonski definirane i mogle su se mijenjati samo u saborskoj proceduri izmjena i dopuna Zakona. Najnovije Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak omogućavaju jedinicama lokalne samouprave da umjesto prireza utvrđivanje poreznih stopa poreza na dohodak u određenom rasponu čime se može nadomjestiti izostanak prihoda od prireza.

Sukladno odredbama navedenih zakona, Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin pripremio je nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Garčin s obrazloženjem ( u prilogu).

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da do 20. studenog 2023. godine popunjeni obrazac za savjetovanje s javnošću dostave na adresu elektroničke pošte opcina.garcin@opcina-garcin.hr ili putem pošte, odnosno predajom u pisarnicu Općine Garčin na adresu Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin, s naznakom „Javno savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Garčin“.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Općine Garčin.

Otvoreno savjetovanje o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Garčin

Skip to content