JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

28.09.2023.

Na temelju članka 35 Zakona o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 52/22 i 101/23 i članka 50 Statuta Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ na svojoj 37. sjednici održanoj 22. 09 2023.godine objavljuje
JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Latica Garčin“ objavljuje javni poziv za upis djece u:
Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2017. god. do 31.03.2018. godine.
Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja općine Garčin koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
-Preslike osobnih iskaznica roditelja
-Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
-Preslika kartona imunizacije
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( CZSS) o postojanju teškoća u razvoju

  • Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 27. rujna 2023. do 16. listopada 2023.
Zahtjevi se zaprimaju u matičnom objektu vrtića. Očekivani početak realizacije programa predškole biti će sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ o čemu će roditelji biti pravovremeno obaviješteni.
Tekst natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ www.latica-garcin.hr i na oglasnoj ploči dječjeg vrtića te na mrežnim stranicama Općine Garčin www.opcina-garcin.hr a natječaj će trajati od 26.09.2023. do 16. 10. 2023.godine.

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Skip to content