JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15, 37/2021) i članka 43. Statuta Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021) Načelnik Općine Garčin Mato Grgić, dipl. iur., objavljuje

JAVNI  POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2023. GODINU

Predmet Javnog poziva je dodjela financijske potpore za 2023. godinu za:

  • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
  • donacije i sponzorstva;
  • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
  • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
  • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu),
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine.

Javni poziv traje od 02. siječnja 2023. do 31. siječnja 2023. godine.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 2.000,00 kuna, a najveći iznos je 40.000,00  kuna.

Tekst natječaja sa uputama i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2023. GODINU

Skip to content