JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA S PODRUČJA OPĆINE GARČIN ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine”, broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15, 37/2021) i članka 43. Statuta Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021) Načelnik Općine Garčin Mato Grgić, dipl. iur., objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2024. GODINU!

Predmet Javnog poziva je dodjela financijske potpore za 2024. godinu za:

  • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
  • donacije i sponzorstva;
  • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
  • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
  • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu),
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine.

Javni poziv traje od 23. siječnja 2024. godine do 29. veljače 2024. godine.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 265,45 eura, a najveći iznos je 5.308,91 eura.

Svu dokumentaciju vezanu za Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Možda će vas još zanimati…

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA S PODRUČJA OPĆINE GARČIN ZA 2024. GODINU

Skip to content