Javni natječaj za imenovanje privremenog pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnogodjela Općine Garčin– 1. Izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Garčin raspisuje

Javni natječaj za imenovanje privremenog pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Garčin– 1. Izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Sva potrebne potrebne informacije nalaze se u priloženim dokumentima.

Javni natječaj za imenovanje privremenog pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnogodjela Općine Garčin– 1. Izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Skip to content