J A V N I      P O Z I V

12.06.2023.

za provedbu Programa poticanja poduzetništva na području Općine Garčin u 2023. godini

Predmet javnog poziva je je provedba Programa poticanja poduzetništva na području Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin”  broj 1/2023, u danjem tekstu: Program) u 2023. godini.

Općina Garčin dodjeljuje potpore – Potpore za osnivanje novih malih obrta i tvrtki u iznosu od 1.327,23 eura.

Potpore koje se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno pravilima Uredbe Komisije br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. UFEU-a na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.), i njene izmjene i dopune sadržane u Uredbi Komisije 2020/972) (Uredba o potporama male vrijednosti).

Sve detalje i Obrasce možete preuzeti dolje.

Možda će vas još zanimati…

J A V N I      P O Z I V

Skip to content