J A V N I   P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024. (KLASA: 024-02/24-01/1;  URBROJ: 2178-6-02-24-1 od 08. siječnja 2024. godine) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin dana 08. siječnja 2024. godine raspisuje sljedeći:

J A V N I   P O Z I V

Za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024.

  1. Za akademsku godinu 2023./2024. u Proračunu Općine Garčin osigurana su sredstva kao financijska pomoć studentima.
  1. Pravo podnošenja zahtjeva za jednokratnu financijsku pomoć imaju redoviti studenti 2. i viših godina za vrijeme trajanja predavanja i šest mjeseci apsolventskog staža, te studenti koji ispunjavaju uvjete za izvrsnost, koji udovoljavaju sljedećim uvjetima i kriterijima:

–          da su državljani Republike Hrvatske,

–          da kandidati i njihovi roditelji imaju prebivalište na području Općine Garčin,

–          da nisu stariji od 27 godina na dan podnošenja zahtjeva,

–          da imaju status redovnog studenta – da su upisali 2. i višu  godinu studija kao   redovni studenti Višeg ili Visokog učilišta,

–          da nisu ostvarili pravo na državnu, županijsku ili neku drugu stipendiju ili pomoć (osim stipendije za izvrsnost),

–          da studenti i njihovi roditelji nemaju duga prema Općini Garčin s bilo koje osnove

  1. Svi studenti koji ostvare pravo na financijsku pomoć dobivaju jednaki iznos. Jednokratna financijska pomoć uplaćuje se nakon zaključenog ugovora kao naknada na ime troškova smještaja, prehrane, prijevoza i literature.
  1. Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin u Garčinu, Kralja Tomislava 92, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin, isključivo na popunjenom zahtjevu. Obrazac Zahtjeva može se dobiti u općini ili na web stranici općine www.opcina-garcin-hr.

Uz zahtjev treba priložiti slijedeće dokumente:

–    presliku važeće osobne iskaznice,

–     potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje (fakultet, smjer, godina)

–     presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti

–     privola za obradu osobnih podataka,

–    potvrda Općine Garčin o nepostojanju duga studenta i njegovih roditelja prema Općini    Garčin s bilo koje osnove.

  1.  Javni poziv traje od 08.01.2024.-08.02.2024. godine. Zadnji dan roka za predaju zahtjeva je 08. veljače 2024. godine do 14:00 sata bez obzira na način dostave. O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obavješteni pismenim putem u roku od 30 dana od zadnjeg dana za predaju zahtjeva.
  1. Nepravodobni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima neće se vraćati podnositeljima.
  1. Općinski načelnik po završetku Javnog poziva donijeti će Odluku o dodijeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa područja Općine Garčin u 2024. godini, koja će biti objavljena na web stranici Općine Garčin https://opcina-garcin.hr/ . Svaki podnositelj zahtjeva može na objavljenu Odluku podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku u roku od osam od dana primitka pisane obavijesti. Pomoć se isplaćuje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa područja Općine Garčin u 2024. godini.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  

Općine Garčin

Ivana Breznik, mag. iur.

Možda će vas još zanimati…

J A V N I   P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024.

Skip to content