IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI POREZNIH STOPA POREZA NA DOHODAK OPĆINE GARČIN

Skip to content