DODJELA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OPĆINI GARČIN ZA AKTIVNOST NABAVE KOMUNALNE OPREME – POTICANJE MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

10.04.2024.

Na temelju prijave projekta i Odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava br.2023/014290 od 28. studenog 2023., KLASA:351-04/23-69/252, URBROJ:563-02-2/236-23-4, Općina Garčin je potpisala Ugovor br. 2023/014291 od 9. veljače 2024. s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu i kupovinu uređaja komunalne opreme u smislu provođenja mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta je 27.500,00 eura, od čega je sudjelovanje Fonda u iznosu od 80% ili 22.000,00 EUR. Preostali dio sredstava sufinancirat će se iz proračuna Općine Garčin.

DODJELA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OPĆINI GARČIN ZA AKTIVNOST NABAVE KOMUNALNE OPREME – POTICANJE MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Skip to content