• 01.jpg
  • 02.jpg

Zapisnici i Odluke

20.Sjednica - 4.12.2016.

 Poziv

Konstituirajuća sjednica - 18.06.2013.

2.sjednica - 12.09.2013

3.sjednica - 4.12.2013..

4.sjednica - 12.12.2013.

5.sjednica - 08.01.2014

6.sjednica - 03.04.2014..

7.sjednica - 27.05.2014.

8.sjednica - 10.06.2014.

9.sjednica - 18.07.2014.

10.sjednica - 04.08.2014.

11.sjednica - 16.10.2014.

12.sjednica - 16.12.2014.

13.sjednica - 12.03.2015.

Poziv

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin je objavljen u rubrici "Proračun"

Odluka o usvajanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 1.7-.31.12.2014

- Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 1.7.-31.12.2014..

Izvješća

a) Odluka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Garčin za 2014.g.

- Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Garčin

b) Odluka o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Garčin za 2015

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Garčin za 2015.g.

c) Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2014.g.

- Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2014.g.

d) Odluka o usvajajnju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u području kulture, športa i socijalne skrbi za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u području kulture, športa i socijalne skrbi za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna OPćine GArčin za 2014.g.

e) Odluka o usvajajnju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine GArčin za 2014.g.

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine GArčin za 20174.g.

f) Odluka o usvajajnju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin za 2014.g.

-Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin za 2014.g.

g) Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Garčina za 2014.g.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Garčin za 2014.g.

5. Odluka o usvajanju Izvješća komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Garčina sa stanjem 31.12.2014.

- Izvješće komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja OPćine Garčin sa stanjem 31.12.2014.g.

Odluka o odabiru osobe za održavanje javne rasvjete na području Općine Garčin

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Garčin

Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija

Odluka o povećanju cijena komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Općine Garčin

Odluka o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području Općine Garčin, kao javnog dobra u općoj uporabi  - neotuđivo vlasništvo Općine Garčina

Odluka o pristupanju u članstvo Udruge općina u RH

14. sjednica - 27.04.2015.

Poziv

Odluka o poništenju Odluke za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Garčin

Zaključak o tumačenju članka 7. Ugovora o koncesiji

15. sjednica - 18.5.2015.

Poziv

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po provedenom natječaju za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Zadubravlje

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Garčin za 2015.g.

16.sjednica - 30.07.2015.

Poziv

Odluka o donošenju  ciljanih III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje od 01.01.2015-30.06.2015. je objavljen u rubrici "Proračun" 

Zaključak u vezi izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Odluka u vezi zamolbe firme R.G.F. Exclusive furniture j.d.o.o. Slavonski Brod

Odluka o zaključivanju ugovora o korištenju poslovnog prostora za potrebe Hrvatske pošte d.d.

Rješenje o raskidu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Garčin br.47/08

Odluka o pristupanju urbanom području Grada Slavonskog Broda

Odluka o visini plaće Općinskog načelnika

Zaključak u vezi zamolbe Drage Gvozden

 

 

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica OPĆINSKO VIJEĆE Sjednice Općinskog vijeća