• 01.jpg
  • 02.jpg

27.sjednica - 15.veljače 2017.g.

Poziv

Odluke o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području Oćine Garčin

k.o. Garčin

k.o. Garčin

k.o. Sapci

k.o. Selna

k.o. Trnjani

Odluka o promjeni granice između k.o. Trnjani i k.o. Selna

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Garčin za 2017.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Ugovora o koncesiji

Izvješća

Izvješće o realizaciji Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin za 2016.g.

Zaključak o usvajanju izvješća

Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

Zaključak o usvajanju izvješća

Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2016.g.

Zaključak o usvajanju izvješća

Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin u 2016.g.

Zaključak o usvajajnju izvješća

Izvješće o ostvarenju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

Zaključak o usvajanju izvješća

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016.g.

Zaključak o usvajajnju izvješća

Analiza stanja sustava civilne zaštite

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za period 2017.-2019.

Izvješće o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2016.g.

Zaključak o usvajanju izvješća

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016.g.

Zaključak o usvajanju izvješća

Izvješće oradu načelnika Općine Garčin za srpanj-prosinac 2016.g.

Zaključak o usvajanju izvješća

Odluka o davanju suglasnosti za prvoedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja pješačkih staza"

Odluka o davanju suglasnosti za prvedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja oborinske kanalizacije"

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja nogometnog i malonogometnog igrališta, tribina s nadstrešnicom i parkirališta u naselju Sapci"

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja vatrogasnog doma"

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja dječjeg vrtića"

Izvješće o radu trgovačkog društva Garčin d.o.o. u 2016.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu TD "Garčin" d.o.o za 2016.g.

Odluka o odobrenju povećanja cijena komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica OPĆINSKO VIJEĆE Sjednice Općinskog vijeća 27.sjednica - 15.veljače 2017.g.