• 01.jpg
 • 02.jpg

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Garčin

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave
 • Zakon o lokalnim izborima
 • Zakon o političkim strankama
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o radu
 • Zakon o općem upravnom postupku
 • Zakon o proračunu
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 • Zakon o poticanju malog gospodarstva
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Zakon o vodama
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 • Uredba o naknadi za zadržavan je  nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
 • Zakon o cestama
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o groblju
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
 • Zakon o zaštiti i spašavanju
 • Zakon o zaštiti od požara
plan-gospodarenja-otpadom

Plan gospodarenja otpadom


Četvrtak, 19. Siječanj 2017.
Uvid u nacrt Plana može se izvršiti u periodu od 9.siječnja 2017.g. do 09.veljače 2017.g. Obavijest Nacrt Plana
jednokratna-novcana-potpora-studentima-sa-podrucja-opcine-garcin-za-akademsku-godinu-2016-2017

Jednokratna novčana potpora studentima sa područja Općine Garčin za akademsku godinu 2016./2017.


Petak, 18. Studeni 2016.
Općina Garčin i ove godine dodjeljuje jednokatnu novčanu potporu redovnim studentima 2. i viših godina s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2016./2017. Javni poziv...
upis-djece-u-program-predskole-za-2016-2017

Upis djece u program predškole za 2016./2017.


Petak, 18. Studeni 2016.
Javni poziv roditeljima za upis djece u program predškole za 2016./2017. pedagošku godinu. Program predškole za djecu rođenu od 1.4.2010. g. do 31.3.2011.g. Roditelji djece...
poziv-gradanima-za-sudjelovanje-u-kreiranju-proracuna-za-2017-g

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna za 2017.g.


Ponedjeljak, 17. Listopad 2016.
Poštovani građani općine Garčin, Jedinstveni upravni odjel općine Garčin Vas poziva da sudjelujete u kreiranju proračuna Općine Garčin. Navedite koje projekte želite vidjeti...
skupljanje-ambalaze-od-sredstava-za-zastitu-bilja-obavijest

Skupljanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja-obavijest


Četvrtak, 11. Kolovoz 2016.
Skupljanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja  DANA  25. 08. 2016.    od 8:00 do 13:30  U SIKIREVCIMA, ALOJZIJA  STEPINCA...
Nalazite se ovdje: Naslovnica Zakoni i ostali propisi Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Garčin