• 01.jpg
 • 02.jpg

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Garčin

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave
 • Zakon o lokalnim izborima
 • Zakon o političkim strankama
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o radu
 • Zakon o općem upravnom postupku
 • Zakon o proračunu
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 • Zakon o poticanju malog gospodarstva
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Zakon o vodama
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 • Uredba o naknadi za zadržavan je  nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
 • Zakon o cestama
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o groblju
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
 • Zakon o zaštiti i spašavanju
 • Zakon o zaštiti od požara
program-predskole-za-2017-2018-upisi

Program predškole za 2017./2018. - upisi


Srijeda, 20. Rujan 2017.
Javni poziv Zahtjev
elementarna-nepogoda-susa

Elementarna nepogoda - suša


Utorak, 05. Rujan 2017.
Poziv Obrazac prijave
poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-za-2018-g

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018.g.


Ponedjeljak, 21. Kolovoz 2017.
15. srpnja 2017. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Kroz program...
Nalazite se ovdje: Naslovnica Zakoni i ostali propisi Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Garčin