• 01.jpg
 • 02.jpg

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Garčin

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave
 • Zakon o lokalnim izborima
 • Zakon o političkim strankama
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o radu
 • Zakon o općem upravnom postupku
 • Zakon o proračunu
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 • Zakon o poticanju malog gospodarstva
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Zakon o vodama
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 • Uredba o naknadi za zadržavan je  nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
 • Zakon o cestama
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o groblju
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
 • Zakon o zaštiti i spašavanju
 • Zakon o zaštiti od požara
obavijest-u-vezi-zakupa-poljoprivrednog-zemljista-bez-javnog-poziva

Obavijest u vezi zakupa poljoprivrednog zemljišta bez javnog poziva


Srijeda, 21. Lipanj 2017.
Dopuna http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/ Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje...
prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-nabava-radova-za-rekonstrukciju-i-dogradnju-drustvenog-doma-u-garcinu-i-faza

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - nabava radova za rekonstrukciju i...


Srijeda, 31. Svibanj 2017.
  Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji društvenog doma...
konacni-rezultati-lokalnih-izbora-2017-g

Konačni rezultati lokalnih izbora 2017.g.


Petak, 26. Svibanj 2017.
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Garčin Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Garčin
plan-gospodarenja-otpadom

Plan gospodarenja otpadom


Četvrtak, 19. Siječanj 2017.
Uvid u nacrt Plana može se izvršiti u periodu od 9.siječnja 2017.g. do 09.veljače 2017.g. Obavijest Nacrt Plana
Nalazite se ovdje: Naslovnica Zakoni i ostali propisi Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Garčin